Beschreibung der Schwimmbeckenkonstruktion

Předprojektová příprava a projekt

• Investiční záměr - souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr umístění stavby bazénu.

• Studie stavby nebo přípravné práce - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledání optimálního konfigurace bazénu, technického řešení.

• Dokumentace pro stavební povolení.

• Dokumentace pro zadání stavby (pro provedení stavby).

• Realizační dokumentace stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.

• Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby.