Úspěšné firmy vzkvétají, ať je konjunktura či není. To je i příklad společnosti AKVAHELP METAL, předního a zároveň i jednoho z největších českých výrobců nerezových bazénů. Také v této době zaznamenává tato společnost rostoucí zájem o kvalitní, vnitřní i venkovní nerezové bazény všech velikostí, které míří zejména do privátní sféry, ale i do veřejných staveb.

Úspěch znamená mít dobrý záměr, nadšení, kvalitní organizaci práce a zdravé sebevědomí, vyplývající z technologické vyspělosti. Tyto předpoklady splňuje společnost AKVAHELP METAL spol. s r.o. velmi dobře, o čemž se potenciální zákazník rychle sám přesvědčí při návštěvě firmy. Pravděpodobně si všimne i vysoké firemní kultury, projevující se příjemným prostředím a způsobem komunikace.

Možná, že je pro úspěch ještě důležitější, když firma chápe svou práci jako poslání. Jinak řečeno, nestačí jen dodávat bazény, ale nabídnout pestré vodní zážitky a radost s tím spojenou.

Člověk se musí do řešení svého bazénu zamilovat,” byla jedna z prvních vět, kterou naši hostitelé ze společnosti AKVAHELP METAL spol. s r.o. vyslovili při naší letošní redakční návštěvě. Když se někdo rozhodne pro bazén, jistá míra nadšení se u něho dá tušit. „Nám jde cíleně o víc. Usilujeme, aby jeho nadšení rostlo při plánování, chcete-li návrhu konkrétního řešení, a pokračovalo poté, když odevzdáme hotové vodní království do užívání,” poznamenali jsme si.

3D technologie při navrhování

Jde o jednu z novinek, která kromě usnadnění a urychlení výroby umožní také lépe plnit přání zákazníků na rozmanitost tvarových a rozměrových řešení. Díky tomu může společnost nejen vyrábět na vyšší úrovni, ale může zejména rozvinout své směřování na vysokou individualizaci, tedy na atypickou výrobu, šitou na míru každému konkrétnímu zákazníkovi. „Žádné naše dva bazény,” dovídáme se, „nejsou stejné. Tvarové možnosti našich bazénů jsou už téměř neomezené, aniž by tato skutečnost podstatně zvyšovala pracnost.

Orientace na individuálního zákazníka

Pohledem na dlouhou řadu referencí, která je velmi inspirativní a přístupná na stránkách www.akvahelp.cz, zjistíme, že se společnost AKVAHELP METAL spol. s r.o. může pochlubit množstvím gigantických referencí, pro možné návštěvníky z České republiky zmiňme třeba akvapark Bešeňová na Slovensku.

Přesto tato třinecká společnost velmi zdůrazňuje služby pro privátní sektor. Jde o řešení bazénů, vířivek, ochlazovacích bazénků k saunám včetně příslušenství. Tím se myslí nejen příslušenství typicky vodní, jako jsou trysky, chrliče apod., ale také světelné nebo akustické efekty vč. hudební reprodukce.

Komplexní řešení

Privátní sektor lze rozdělit na dvě základní kategorie – vnitřní (domovní) a venkovní (zahradní) bazény. Služby společnosti AKVAHELP METAL spol. s r.o. jsou založeny a do detailů rozpracovány tak, aby měl zákazník co nejméně starostí a aby návrh a zejména realizace zabraly co nejméně času. Výsledkem je komplexní řešení od zaměření, návrhu a výroby až po realizaci včetně veškeré potřebné dokumentace.

Součástí komplexity je i řešení vazeb dodávaného vodního království na okolní prostředí. Proto je v realizačním týmu této společnosti mnoho autorizovaných stavebních inženýrů, členů ČKAIT. Jejich úkolem je kromě bezvadné funkce dodaných zařízení také návrh stavebních řešení a nastavení provozních podmínek tak, aby např. nebyly stavební konstrukce namáhány vlhkem. Jinou kategorií, která sem spadá, je vyřešení všech bezpečnostních prvků ve smyslu platných předpisů a požadavků zákazníka.

Všechny ocelové konstrukce nesou označení shody CE. Přesnost veškeré výroby v AKVAHELP METAL spol. s r.o. je na 1 mm.

Jak si pořídit rodinný bazén

Ideální cestou je zakomponování domovního bazénu s příslušenstvím už do prováděcího projektu novostavby nebo celkové modernizace domu. Výhodnost tohoto postupu, na rozdíl od toho, kdy klient požaduje zakomponovat bazén do rozestavěné stavby, je zcela zřejmá.

Velkou roli hraje architekt; je to právě on, kdo se většinou jako první obrátí na společnost AKVAHELP METAL spol. s r.o., aby zapracoval požadavek investora na domovní bazén.