Příběh bazénu

Ve spojení naši konstrukce, technologie a projekčního oddělení vzniká produkt na nejvyšší úrovni jak v soukromé, tak i veřejné sféře.

Přednosti nerezových bazénů

 • téměř neomezená životnost mnohonásobně převyšující životnost ostatních materiálů používaných k výrobě bazénů
 • ekologický nezávadný materiál
 • jednoduchá a rychlá stavební příprava
 • krátká doba realizace
 • možnost umístění i v těžko přístupných prostorách (sklepy, střechy atd.)
 • stálost povrchu materiálu, který nestárne, nepraská a zachovává si původní vzhled
 • možnost dodatečného zabudování bazénových doplňků
 • průzračně čistá voda
 • minimální nároky na provoz a údržbu
 • snadné čištění hygienicky nezávadného materiálu, na kterém se neusazují řasY

Stavební postup

Na základě dlouhodobých zkušeností se stavbou nerezových bazénů dochází i k vývoji stavebního postupu montáže nerezových bazénů, který je stejný jak pro výstavbu nových bazénů a koupališť, tak pro rekonstrukci původních betonových nádrží a bazénů. Uvedený technologický postup zaručuje rychlou a především přesnou montáž nerezových těles.

Montáž nerezových bazénů lze rozdělit do tří částí

Na předem připravenou základovou desku nebo základové pásy se namontují boční stěny bazénu v délkách 3 – 5 metrů a to včetně přepadového žlábku. Po usazení se tyto stěny nivelizují a ukotví k základovému pásu.

Po montáži bočních stěn dochází k zásypu a vyrovnání podloží pod dno bazénu štěrkopískovým zhutnělým zásypem, na který se pokládají hladké nebo protiskluzové (ražené) nerezové plechové tabule, určené pro dno bazénu. V zásypu jsou již umístěny veškeré potrubní systémy včetně dnových rozvodných trysek s regulovatelným průtokem.

Závěrem dochází k obsypání bočních stěn pískem a následně zeminou. Provádějí se okolní úpravy s tím, že celý bazén se pasivuje a připravuje se na uvedení do provozu. Tímto způsobem lze ve velice krátkém čase a bez složitých stavebních úprav postavit jakékoliv koupaliště, bazén či provést rekonstrukci původních betonových bazénů. Obrovskou výhodou u nerezových bazénů je především možnost dodatečného přičlenění jakýchkoliv doplňků a tím i zvýšení atraktivity těchto bazénů.

Popis konstrukce

 1. Boční stěny jsou většinou z hladkého jednostranně broušeného plechu, kde vrchní část tvoří tzv. přelivnou hranu bazénu, přes kterou se přelévá voda do žlábku krytého roštnicemi. Přelivná hrana slouží zároveň i jako dohmatná hrana. Tento systém zajišťuje nehlučný odvod vody do přepadového žlábku.
 2. Přepadové žlábky jsou vyrobeny tak, aby zajišťovaly 100% odvod bazénové vody a jsou kryté roštnicemi z polypropylenu, popř. nerezové oceli.
 3. Cirkulace vody v bazénu je zajištěna systémem regulovatelných dnových trysek, které jsou rovněž z nerezové oceli, a které zajišťují 100% výměnu vody po celé ploše bazénu bez jakýchkoliv hluchých míst.
 4. Dno bazénu je tvořeno u hloubky menší než 900 mm nerezovým plechem s protiskluzovým dezénem, u větší hloubky plechem s hladkým povrchem.
 5. Veškeré vstupy do bazénu (schody) a zábradlí jsou taktéž zhotoveny z nerezového plechu s dezénem.
 6. Doplňky – např. startovní bloky, madla, lavice, chrliče, …, jsou ve většině případů pevnou součástí bazénu.
 7. Nerezové materiály v porovnání s ostatními dostupnými materiály pro stavbu bazénů jsou v dnešní době cenově téměř srovnatelné a vykazují mnohonásobně vyšší životnost a kvalitu.

Vodní atrakce

Akvahelp klade velký důraz na atraktivitu bazénuRodinný, nebo veřejný bazén není jen nádrž s temperovanou a čištěnou vodou. V dnešním provedení je estetickou designovou záležitosti doplněnou různými atrakcemi, jako např. jsou:

 • světelné efekty (scénické a prostorové osvětlení) nad i pod hladinou
 • zvukové efekty – podvodní nezer-reproduktory (i ve vzdálenosti 15 m dokonalý poslech)
 • celobazénové proudění (i když je bazén dlouhý do 5 m, na jeho zdolání uplavete 50 m)
 • kombinovaný bazén s různě vyhřívanou vodou pro relaxační zónu
 • vzduchové masážní lehátko s komfortní opěrkou hlavy
 • vzduchové masážní lavice
 • sedáky s hydromasážními tryskami
 • vodní dětské hračky
 • vzduchové perličky
 • dnové perličky
 • chrliče, vodní děla
 • odrazová a skákací prkna
 • startovací bloky

Nerezové bazény společnosti AKVAHELP METAL si získávají stále větší oblibu pro svoji trvanlivostrychlou instalaci, snadnou údržbu a především pro jednoduché a moderní ovládání všech procesů, spojených s jejich čištěním a provozem.

Ať už se jedná o veřejné bazény v aquaparcích, školách, sportovních a rehabilitačních zařízeních, hotelích a lázních, nebo o rodinné bazény, vířivky, dětské a kojenecké bazénkybrouzdalištěochlazovací bazénky apod., vždy je nutné pečlivě sledovat a dodržovat kvalitu vody a technologii její úpravy.

Dezinfekce a čištění

Pro optimální komfort při koupání je nutné vodu dezinfikovat a stabilizovat na správné pH, tj. v rozmezí 7,0 až 7,4. Pokud je hodnota pH příliš vysoká, znamená to, že voda je vůči pokožce agresivní. Rovněž může docházet k usazování vápence a zvýšené spotřebě chlóru. Při nízkém pH je voda příliš kyselá. Udržování správné hodnoty pH zabraňuje nadměrné spotřebě dezinfekčních prostředků, neboť jejich účinnost při vysokých hodnotách pH citelně klesá.

Dezinfekce vody v bazénu znamená zničení bakterií, které by mohly koupajícím způsobovat infekce. Tradiční dezinfekce bazénové vody pomocí chlóru nejenže hubí přítomné bakterie, ale ničí i jiné organické nečistoty.

Regulátory PH a dezinfekce

Každodenní sledování a automatické vyhodnocování kvality vody v bazénech zajišťují regulátory, které jsou zapojeny do filtračního okruhu bazénu.

Regulátor se skládá z řídicí jednotky, měřicích elektrod a dávkovacích čerpadel, některé modifikace jsou vybaveny konektorem pro připojení externího displeje a teploměrem bazénové vody (měřená teplota je zobrazena společně s ostatními údaji na externím displeji).

Hodnota pH je měřena elektrodou, koncentrace dezinfekce je přímou metodikou měření volného chlóru, nebo měřena redox elektrodou. Nastavená hodnota volného chlóru, nebo redox potenciálu a změřené pH se zobrazují na displeji.

Moderní ovládání

Ovládání a kontrola nerezových bazénů, které vyrábí společnost AKVAHELP METAL, se stále častěji stává součástí řízení inteligentních domů. Tyto budovy, vybavené počítačovou a komunikační technikou, předvídají a reagují na potřeby obyvatel, zvyšují nejen jejich komfort, ale snižují spotřebu energií a poskytují jim bezpečí a zábavu.

Pomocí automatiky a mobilního telefonu či počítače lze naprogramovat režim celé úpravy bazénu, nejen čistoty vody, ale také její ohřev na požadovanou teplotu a přípravu celého zařízení pro okamžité použití. Pak již vše pracuje samo a automaticky podle zvoleného programu. Dávkování chemikálií se udržuje na nejnižší možné hranici, filtry se automaticky proplachují, vše je bez starostí.

Tato vybraná zařízení uvádějí do provozu ve firmě AKVAHELP METAL na míru a podle přání zákazníka.

Pro zvýšení komfortu je možné doplnit bazény nejen masážními tryskami, vlnobitím, chrliči vody apod., ale také podvodními reproduktory a osvětlením a vytvořit tak třeba bazénovou diskotéku.

Předprojektová příprava a projekt

 • Investiční záměr – souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr umístění stavby bazénu.
 • Studie stavby nebo přípravné práce – prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách – vyhledání optimálního konfigurace bazénu, technického řešení.
 • Dokumentace pro stavební povolení.
 • Dokumentace pro zadání stavby (pro provedení stavby).
 • Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného stavu stavby.